Koulutus

Espoon Kotityöpalveluyrittäjät Ry:n jäsenistä valtaosa on suorittanut Omnian aikuisopistossa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työelämän tilanteissa ja työympäristöissä.
Koulutetut kotityöpalvelujen osaajat tekevät arkeen kuuluvia monipuolisia töitä, kuten kotisiivouspalveluja, tekstiili- ja vaatehuoltopalveluja, avustamis- ja asiontipalveluja sekä piha- ja puutarhatöitä. Eniten kysyntää on edelleen kodin siivouspalveluille, mutta verkostosta löytyy jo nyt muitakin palveluja ja verkoston laajentumisen myötä tarjontaa voidaan edelleen monipuolistaa.

Espoon kotityöpalveluyrittäjät ovat osallistuneet myös sankoin joukoin Luksian järjestämiin, ajankohtaisia teemoja käsitteleviin yrittäjäiltoihin.

Tutustu lisää yhdistyksestä ja koulutuksesta kertoviin lehtiartikkeleihin:

Työohjeistuksia ja muita mielenkiintoisia artikkeleita alan lehdissä: