Etusivu

Espoon Kotityöpalveluyrittäjät Ry kehittää ja tukee pääkaupunkiseudulla toimivien kotityöpalveluja tuottavien yrittäjien verkostoitumista.

Verkostoitumisen tavoitteena on edistää yksin toimivien kotipalveluyrittäjien sekä pienten kotipalveluyrittäjien jaksamista ja hyvinvointia omassa työssään.

Yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu myös kotityöpalvelujen kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen ja tehdä alan koulutusta sekä ammattitaitovaatimuksia tunnetuksi.

Yhdistys järjestää koulutusta ja neuvontatilaisuuksia jäseniensä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Yhdistys seuraa jatkuvasti alan kehitystä ja tekee yhteistyötä oppilaitosten ja muiden alan osaajien kuten yhdistysten, tuottajien ja yrittäjien kanssa.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää kotityöpalvelualan kehitystä niin, että palvelut huomioisivat myös ikääntyneiden kotona asuvien tarpeita, kuten

  • kodinhoito ja kodissa selviytyminen
  • palvelujen helppo saatavuus
  • palvelujen vertailtavuuden helpottaminen